Voor- en naschoolse opvang

Het gemeentebestuur wil, als inrichter en coördinator van de gemeentelijke voor- en naschoolse opvang in alle Oosterzeelse scholen, u in kennis stellen van volgende richtlijnen die sinds vorig jaar in voege zijn:

De opvangbegeleidster(s) van de school van uw kind za(u)l(len) uw handtekening vragen telkens wanneer u uw kind afhaalt na school. Er zal daartoe een lijst beschikbaar zijn in de lokalen van de opvang waarop u naast de naam en afhaaltijdstip van uw kind uw handtekening dient te plaatsen.
Wij willen zo de veiligheid van uw kind waarborgen. Met deze maatregel volgen wij het voorbeeld van vele naburige gemeenten en steden.
Wij rekenen erop dat u deze belangrijke veiligheidsmaatregel helpt ondersteunen door uw stipte opvolging en danken u alvast voor uw medewerking.
Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken geven wij jullie nog enkele belangrijke afspraken mee in verband met de opvang:

 

Er is opvang voorzien tussen 07.00 en 18.00. Gelieve deze tijdstippen te respecteren. Indien u merkt dat u 18.00 niet haalt en er kan niemand anders om uw kind komen, geef dan tijdig een seintje.
U kan ons steeds bereiken op nummer:
09.362.61.20 (Oosterzele)
09.362.74.71 (Balegem)
09.363.83.71 (Scheldewindeke)

* Het aanrekenen van de opvang gebeurt volgens de regels die zijn vastgelegd door het gemeentebestuur, de organisator van de opvang: Per begonnen half uur (tot een kwartier vóór en vanaf een kwartier na beltijd) wordt er opvang aangerekend. 
* Vanaf het eerste leerjaar kan men zijn huiswerk maken in de studiezaal. Dit kan eventueel in het klad, gelieve ons dit te melden.

* Wanneer uw kinderen lang in de opvang vertoeven, geeft u best iets extra mee om te eten of te drinken.

* Denk aan de veiligheid van uw en andere kinderen. Sluit steeds het hek!