Schooltoelagen

Een aanvraag indienen?

Door de invoering van het gezinsdossier dient u voortaan slechts één aanvraagformulier voor alle kinderen van uw gezin in te vullen. Dit heeft als voordeel dat u minder gegevens moet invullen in een gezamenlijk aanvraagformulier voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Ook bijkomende documenten dient u maar één maal bij te voegen.

Voor meer informatie over schooltoelagen: www.schooltoelagen.be