Onze Visie

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL OOSTERZELE

GILO, EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

ONZE GILO-VISIE…

De visie van het schoolteam voor een goed en degelijk onderwijs, onder het motto:

‘VAN COLLEGA’S NAAR EEN TEAM’.

Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid, met de klemtoon op het sociaal-emotionele aspect, het kind moet zich ‘goed’ voelen op school:

´WE KUNNEN NIET VAN ALLE KINDEREN STERREN MAKEN,
WE KUNNEN ER WEL VOOR ZORGEN DAT ZE ALLEMAAL SCHITTEREN´

De totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind moet voorop staan.
De kinderen richten naar zelfstandig denken en handelen.
Onze school legt de nadruk op zorgbeleid.

Een belangrijke troef hierbij:
extra-lestijden (GOK-lestijden).
De leerlingen kunnen nog beter gevolgd worden en
moeilijkheden worden vlugger opgespoord.

De zorgcoördinator overkoepelt dit ganse zorgbeleid.
Hoekenwerking, differentiatie en contractwerk zijn reeds lang ingeburgerd op school. Verdere uitbreiding hiervan op niveau van elk kind zowel voor de sterk begaafde als voor kinderen met leermoeilijkheden.
Kwaliteitsonderwijs blijft één van onze hoofdtroeven. Uitslagen in het secundair onderwijs bewijzen dit.

Extra-aandacht voor lichamelijke en sportieve ontwikkeling van het kind:

regelmatig naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met de stichting Vlaamse Schoolsport;

Creativiteit en muzische vorming staan op de voorgrond.
De leerlingen worden gericht naar een milieubewuste samenleving, m.a.w. een groene school.
Aandacht voor intercultureel onderwijs: deelname aan verschillende interculturele activiteiten.

Klemtoon op ‘algemene opvoeding’ en ‘discipline’. Herwaarderen van bepaalde ‘waarden’ in het leven.
‘Leren leren’ en sociale vaardigheden in de actualiteit.
Onze school staat open voor alle onderwijsvernieuwingen, o.a. door deelname aan allerlei navormingsactiviteiten.

Personeelsvergaderingen gericht op kinderen met leerproblemen. Hoe kunnen we dit verhelpen?
Informatica is geen ijdel woord meer:
Alle kinderen van onze school kunnen in de klas gebruik maken van een computer. Alle klassen van de lagere school en alle kleuterafdelingen zijn aangesloten op het internet.
We beschikken over een ICT-verantwoordelijke die zowel het technische als pedagogische aspect benadert.
In onze computerklas gaan, met vaste regelmaat, computerlessen door voor de kinderen van de lagere school.
En als je dit leest… dan heb je de weg naar onze website al gevonden.
Gebruik van de meest actuele leermethoden met moderne handboeken en werkboeken:

 • Wiskunde: ‘Kompas’ (initiatie reeds in de derde kleuterklas)
 • Nederlands: ´Kameleon’ in Oosterzele en “Taalsignaal anders’ vanaf het 2de leerjaar
 • Frans: ‘Bonjour les enfants’ (methode met nadruk op spreken)
 • Tijd, ruimte, natuur, mobiliteit, mens, maatschappij, techniek,
 • muzische vorming: ´Piramide´en ‘Mundo’
 • School- en werkagenda in het thema van ‘Leren leren’
 • Aangepast ‘heen- en weerschrift’ in het kleuteronderwijs.

Wat heeft onze school U nog verder te bieden?

 • Dagelijks didactische uitstappen met aandacht voor muziek, toneel, film en culturele activiteiten.
 • Ambulante leerkracht.
 • Vlotte samenwerking met CLB zottegem en revalidatiecentra.
 • Mogelijkheid raadplegen externe paramedici.
 • Zwemonderricht in Wetteren en Merelbeke.
 • Verzorgde en goedkope maaltijden via traiteur.
 • Eigen vervoer met 2 schoolbussen.
 • Zee-, bos-, sport- en cultuurklassen in een 6 jarig traject
 • Regelmatige kleuteruitstappen passend in het belangstellingspunt.
 • Speciaal ingerichte peuterklas in de afdeling Oosterzele (=2,5 jarigen)
 • Regelmatig bibliotheekbezoek.
 • Steeds mag de school beroep doen op de ouderraden
 • Respecteren van elke geloofsovertuiging.
 • Ouders nog meer betrekken bij het schoolgebeuren
 • Aangenaam vertoeven in relatief kleine klasgroepen.
 • Uitwerken van allerlei projecten.
 • Drinkfonteintjes op alle vestigingsplaatsen.
 • Steeds naar verdere uitbreiding
  -Mooi afgewerkt bouwproject in Balegem en Scheldewindeke
  -Uitbreiding afdeling Oosterzele met module klassen voor de 3de graad.
 • Bij de peuters inschakelen van een kinderverzorgster.
 • Kleuters en lager onderwijs krijgen bewegingsopvoeding door bijzondere leermeester LO.
 • Dagelijks warme maaltijden met verse ingrediënten
 • Voor- en naschoolse opvang van 7 tot 18.00 (ook op woensdag!)

DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL…
…EEN SCHOOL OP DE MAAT VAN UW KIND;
…WAAR KWALITEIT VOOR UW KIND TROEF IS;
…EEN SCHOOL MET VERTROUWEN EN PIT !!!